Pin It

Werking van de federatie

De BULMF is een vrijwilligersorganisatie.

Voorzitter, leden van de Raad van Bestuur zijn allen vrijwilligers door voor 3 jaar benoemd worden door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering beslist over het activiteitenprogramma, het lidgeld en keurt de begroting en de rekeningen goed.

Je hebt een stem als je naar de algemene vergadering komt.

 

polls

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.