Standaard Europese Luchtvaartregels (SERA)

Pin It

Daartegenover staat dat, vanaf 4 december 2014, de Standaard Europese Luchtvaartregels, in het kort « SERA » genoemd, van toepassing zijn op alle luchtvaarttoestellen,ULM’s inbegrepen.

Reglementering rond de nieuwe gemeenschappelijke luchtverkeersregels

Reglementering rond de nieuwe gemeenschappelijke luchtverkeersregels

VERORDENING (EG) Nr. 923/2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en Verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) nr. 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG), nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010

Download

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.