Herziening van de EUROPESE BASISVERORDENING VOOR DE LUCHTVAART (216/2008)

Pin It

In 2014 heeft de EASA een consultatie georganiseerd om de basisverordening te herzien (A-NPA 2014-12). De BULMF, de Koninklijke Aeroclub van België , het EMF en Europe Air Sports hebben hierop gereageerd met de bedoeling de huidige situatie te behouden.  Dit betekent dat ULMs uitgesloten zijn van de regels van de Europese Basisverordening en geregeld blijven door nationale wetgeving voor luchtwaardigheid en onderhoud van de toestellen, de opleiding van piloten, aflevering van de vliegvergunningen en de operaties.

Op basis van deze consultaties heeft EASA een voorstel opgesteld voor de Europese Commisie « Opinion n° 01/2015 » (in die periode gepubliceerd op de website van onze BULMF).

Op basis hiervan heeft de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van de basisverordening goedgekeurd dat ze gepubliceerd heeft op 7 december  2015 : COM (2015) 613.  Dit document is nu naar de Europese  Ministerraad (waar alle 27 Lidstaten van de EU deel van uitmaken) en naar het Europees Parlement gestuurd. Zij moeten deze teksten bespreken en goedkeuren.

In dit voorstel blijft de situatie voor de ULM’s grotendeels ongewijzigd.  Er wordt alleen een nieuwe categorie luchtvaartuigen opgenomen in  de Bijlage 1 )§ e) (vroeger was dat Bijlage II. Het gaat om electrisch aangedreven toestellen waarvan het maximum opstijggewicht 540 kilo is, maximum 2 personen,  een stall speed van 35 kt en uitgerust met een parachute.

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.