Basisreglement voor de Burgerluchtvaart

Pin It

Tot op heden zijn de ULM’s vrijgesteld van de implementeringsregels IR, (ttz de toepassingsregels), voortspruitend uit Het Europese Basisreglement voor de Burgerluchtvaart. Het gaat meer bepaald om de IR betreffende : de luchtwaardigheid (certificatie), het onderhoud/de herstelling en het behoud van de luchtwaardigheid, de vergunningen voor het vliegend personeel met inbegrip van de vergunde instellingen voor training/opleiding (ATO) en ook de IR met betrekking tot de operaties.

De vrijstelling van de toepassing van de IR voor ULM’s wordt toegelicht in de Bijlage II e) van het Europese Basisreglement voor de Burgerluchtvaart. Deze bepaalt dat de nationale autoriteiten bevoegd blijven voor de ULM-reglementering.

Basisreglementering van de Burgerluchtvaart 216/2008

Basisreglementering van de Burgerluchtvaart 216/2008

VERORDENING (EG) Nr. 216/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (Bron)

Download

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.