Herziening van de europese basisverordening voor de luchtvaart (216/2008)

Pin It

[update 08/01/18]

Sinds 2014 wordt op Europees niveau over de herziening van deze 216/2008 onderhandeld.

Eind december 2016, toen het Nederlandse voorzitterschap op zijn einde liep, gaf onze Minister van Transport, Mr Bellot, blijk van terughoudendheid t.a.v. het idee om de MTOW et Vso van ULMs te verhogen, dit ondanks de tussenkomst van enkele EU-landen in de parlementaire commissie in Brussel.

Het was dan ook wachten tot de zesde "Trilogue", van 29 november 2017, om tot een eindcompromis te komen, welke opgenomen werd in het document 15689/17 van het Secretariaat-Generaal van de Raad op datum van 15 december 2017. Dit document wordt op 22 december 2017 goedgekeurd door de EU COREPER (Comité van Permanente Vertegenwoordiger). Voor wat de ULMs betreft verwijzen we u graag vooral naar Artikel 2 en Annex I.

Zodra de tekst voorwerp heeft uitgemaakt van een juridische en taalkundige afwerking, zal deze nog formeel moeten goedgekeurd worden door het Parlement in Straatsburg en door de Raad (t.t.z. de Ministers van Transport). Deze procedure zou in de lente van dit jaar achter de rug moeten zijn.

Wanneer u het bijgevoegde document 15689/17 - en met name pagina's 3 tot en met 5 leest - zult u meteen de reden begrijpen achter de opgelopen vertragingen bij de herziening van het Europese basisverordening voor de luchtvaart.

 

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.