Koen Milis is begonnen op 1 september als nieuwe Directeur-Generaal.  Hij is economist van opleiding, heeft zijn sporen al bewezen als directeur van het opleidingscentrum voor politie en brandweer in Antwerpen en hij is piloot ! Hij is verantwoordelijke geweest voor het DTO (opleidingscentrum) van de vliegclub in Kiewit Hasselt.

 

Maar bovenal : hij staat klaar om er werk van te maken. Wij konden hem al 2 keer ontmoeten ( 16/9 en op 6/10 )  om hem onze wensen - en onze zorgen over te brengen.  Onze eerste indruk :  intelligent, to the point, luisterbereid en een absolute bereidheid om oplossingen te zoeken en te vinden. Wij hebben hem enkele concrete suggesties gedaan om het meest prangende probleem aan te pakken: de onaanvaardbare lange termijn voor de behandeling van de vergunningen. Wij willen alles in het werk stellen om dat mee te helpen oplossen. Hij heeft toegezegd om dat prioritair te behandelen.  Wij zijn bijzonder hoopvol en houden je op de hoogte.  

Sinds januari kunt u de bijgewerkte ULIPs in hun nieuw jasje van de website van de BULMF downloaden.

Continue Reading

De publicatie in april vorig jaar van een nieuwe versie van de circulaire CIRC/AIRW12, creëert blijkbaar een aantal misverstanden met betrekking tot de verkoop en aankoop van een ULM. Teneinde kopers en verkopers van een nieuw of tweedehands toestel te helpen, leek het ons nuttig om hieronder alle mogelijke gevallen te hernemen teneinde koper en verkoper te helpen met de nodige administratieve stappen.

Continue Reading

Johan

Beste vrienden,

Onze kleine ULM-wereld in België is in rouw. Diepe verslagenheid. Dat is de reactie van zovele vrienden van Johan.

We leven mee met het verdriet van familie en vrienden van Johan en Sandina.

Zoveel vrienden die Johan van heel dichtbij gekend hebben als hun mentor, leermeester in het vliegen, die zovele piloten begeleid heeft naar de passie van het vliegen. Een uitzonderlijk instructeur, minzaam en wijs man. Hij heeft zoveel mensen gelukkig gemaakt en doen stralen. Bij hun opleiding, eerste solovlucht en bij de tientallen vluchten naar andere terreinen in binnen- en buitenland. Onvergetelijke ervaringen die zovele vrienden hebben gedeeld op sociale media.
Bij al die vliegvrienden vliegt hij voor altijd mee bij elke vlucht.

In onze ULM federatie was hij onze gids, hij leerde ons nederig te blijven, oog te hebben voor de risico’s. Veiligheid was zijn eerste bekommernis. Met zijn deskundigheid, wijsheid en kennis was hij een sterkhouder van onze Federatie, de drijvende kracht voor wie geen inspanning teveel was.

Hij was ook een echte ambassadeur van het vliegen, met een open en toekomstgerichte visie voor alle luchtsporten. Hij kwam uit de wereld van de zweefvliegers, maar genoot veel respect in alle andere luchtsporten. Hij lag mede aan de basis van de Task Force van alle luchtsporten om de COVID_19 crisis aan te pakken in de lichte luchtvaart en het vliegen terug mogelijk te maken.

Johan, we hebben zoveel aan jou te danken. Vandaag zijn we overmand door verdriet en verslagenheid. Maar we willen je werk binnen de Federatie voortzetten. We maken er een punt van eer van
om jouw zorg voor veiligheid verder uit te dragen. Dat is onze belofte en onze plicht.

Sandina, we vergeten je ook niet. Je had nog niet zolang de passie van het vliegen ontdekt. Je maakte nog maar pas deel uit van onze gemeenschap als het lot heeft toegeslagen. Onze gedachten gaan ook naar jou, je familie en vrienden.

Onze innige deelneming.

Sinds einde oktober kunt u de eerste ULIPs in hun nieuw jasje van de website van de BULMF downloaden.

Continue Reading

Since 25 June 2015, the BELGIUM and G.-D. LUXEMBOURG AIP has been changed in order to establish a Radio Mandatory zone in Kortrijk (EBKT).

The concept of RMZ has been introduced by the Single European Rules of the Air (SERA) as a part of airspace where VFR flights shall maintain continuous air- ground voice communication watch and establish two-way communication before entering the zone .

Concretely, this has important consequences for Kortrijk.

Download the leaflet here

  • 1
  • 2

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.