Ultra
Light
Information
Publication (ULIP)

OPGELET - VERWITTIGING.

De gegevens van de ULIPS worden enkel ten INDICATIEVEN TITEL gepubliceerd. Piloten die deze gegevens wensen te gebruiken dienen vooraf contact op te nemen met de betrokken terreinen om zich van de geldigheid van de gepubliceerde gegevens te vergewissen. De federatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet respecteren van deze richtlijn. Aan de verantwoordelijken van de clubs wordt gevraagd om alle veranderingen mede te delen aan de webmaster.

Download alle kaarten in één ZIP-bestand Legende [PDF]

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.