Ultra
Light
Information
Publication (ULIP)

EBAM
EBAR
EBAV
EBBN
EBBY
EBBZ
EBCF
EBDT
EBFN
EBHN
EBIS
EBLN
EBMG
EBML
EBMO
EBNE
EBOR
EBSG
EBSH
EBTN
EBTX
EBUL
EBZH
EBZR
EBZU

Welkom bij de online Ultralight Information Publication (ULIP)

De ULIP zijn een initiatief van de Belgische ULM Federatie. De kaarten en de gegevens in de ULIPs worden door vrijwilligers verzameld en ter beschikking gesteld van wie het aanbelangt. Het doel ervan is om piloten in een oogwenk de meest pertinente informatie te verschaffen zodat ze zich op het vliegen kunnen blijven concentreren.

De gegevens van de ULIPS worden enkel ten INDICATIEVEN TITEL gepubliceerd. Piloten die deze gegevens wensen te gebruiken dienen vooraf contact op te nemen met de betrokken terreinen om zich van de geldigheid van de gepubliceerde gegevens te vergewissen. De federatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet respecteren van deze richtlijn. Aan de verantwoordelijken van de clubs wordt gevraagd om ale veranderingen mede te delen aan de webmaster en - bij voorkeur - gebruik te maken van het formulier om een wijziging aan te vragen.

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.