Pin It

Onze Missie en onze activiteiten

De Missie van de Belgische ULM Federatie bestaat erin de piloten van ultralichte vliegtuigen en de eigenaars en gebruikers van vliegvelden ten behoeve van de ultralichte luchtvaart te vertegenwoordigen bij de nationale en Europese luchtvaartinstanties en hen overeenkomstig te informeren met als doel de vliegveiligheid te verhogen.

De Belgische ULM Federatie is de vereniging en woordvoerder van de ULM gemeenschap in België. 

BULMF ijvert voor een aantrekkelijke en toegankelijke luchtsport zonder onnodige belemmeringen. 

Tof en veilig vliegen is ons motto!

De BULMF :

  • onderhoudt kontakten met DGLV en EASA (examens, medische geschiktheid, ULM Terreinen, gebruik van luchtruim, radio en transponder gebruik, afbakening luchtvaartzones …)
  • helpt bij het indienen van de technische dossiers om toelating te krijgen voor ULM
  • ondersteunt piloten die recordpogingen willen ondernemen en laten erkennen via FAI
  • onderhoudt de Website met alle nuttige ULM Info
  • investeert in 'veilig vliegen' door organisatie van gezamenlijke navigatie-vluchten, veiligheidsseminaries, publicatie van een Veligheidsmemo
  • onderhandelt voor aantrekkelijke verzekeringspolissen
  • publiceert Newsletters die méér dan publiciteit bevatten
  • communiceert via mailing en Facebook

De Belgische ULM Federatie treedt samen op met haar collega-luchtsportfederaties op Belgisch en Europees niveau.

Europe Airsport Koninklijk Belgische Aeroclub European Microlight Federation
Europe Airsport Koninklijke Belgische Aeroclub European Microlight Federation

BULMF is een vrijwilligersorganisatie : alles wat we doen wordt gedaan door onbetaalde vrijwilligers. Voor en door de leden.

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.