Schrijf je in op onze e-News en ontvang één keer per maand informatie over het reilen en zeilen binnen de ULM-luchtvaart

VERGUNNINGEN – Nieuwe aanvraagprocedure vanaf 1.1.2021

De laatste maanden werden we overstelpt met klachten van ULM piloten over de lange behandelingstermijn van hun aanvraag.  De Federatie heeft DGLV blijvend gecontacteerd in de hoop op een verbetering. Samen met DGLV hebben we uiteindelijk een nieuwe aanvraagprocedure uitgewerkt. We hopen dat dat de afleveringstermijn drastisch zal verkorten !

Hoe gaat het in zijn werk ?

Je stuurt uw documenten niet meer per post naar de DGLV. Alle documenten stuur je per e-mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..
Let wel :
Alle documenten moeten in PDF-formaat opgestuurd worden

  1. Plaats al uw documenten in een folder met als naam uw naam en telefoonnummer: <ULM - NAME - PHONENUMBER> (bijvoorbeeld: ULM-ERKENS-0475125643)
  2. Stuur ons uw folder via WeTransfer of op een andere manier als uw bestand groter is dan 5Mo, naar het volgende adres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..
  3. Deze dossiers zullen worden behandeld door het BULMF, met de nodige discretie, en in akkoord met de DGLV.
  4. De Federatie bezorgt op geregelde tijdstippen een stand van zaken van deze dossiers aan de dienst Vergunningen van DGLV, met verzoek om de vergunning afleveren. Vanaf 1/1/2021 worden de dossiers enkel nog digitaal bewaard bij DGLV. In de beginfase worden de dossiers één keer per week door DGLV verwerkt. Daarna, zodra de achterstand is weggewerkt, wordt gehoopt dat de verwerking sneller zal verlopen.
  5. U ontvangt dan een uitnodiging tot betaling vanwege DGLV.
  6. Van zodra uw betaling binnen is stuurt DGLV u de vergunning

De dossiers die zo elektronisch worden opgestuurd zullen door 3 leden van de Raad van Bestuur van de BULMF onderzocht worden om te zien of ze volledig en conform zijn. Mochten er fouten of tekorten zijn in het dossier nemen ze rechtstreeks met u contact op om dat te verhelpen.

P.S. Voor al je vragen over de aanvragen voor vergunningen, mail ons op het adres :
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Welke documenten voor het aanvragen van een vergunning of verlenging van een ULM/DPM-vergunning ?

1. Aanvraag oefenvergunning ULM/DPM

Formulier DGLV volledig invullen:

Correspondentiegegevens vermelden: volledig adres, telefoonnummer(s), e-mail adres. 
 
Documenten mee te sturen met deze aanvraag, per mail op te sturen naar : 

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 1. Kopie (niet de originele) medical (klasse 4 of 2); 
 2. Kopie identiteitskaart (recto verso -piloot dient minstens 16 jaar oud te zijn); 
 3. 1 foto paspoort formaat (naam op achterzijde vermelden); 
 4. Getuigschrift van goed zedelijk gedrag (model 1), uitgereikt sedert minder dan een maand;
 5. De minderjarige aanvrager moet een geschreven toelating voorleggen van zijn wettelijke vertegenwoordiger wiens handtekening moet gelegaliseerd zijn (deze kan dit laten legaliseren in het gemeentehuis van haar/zijn woonplaats). 

2. Aanvraag tot wedergeldigmaking ULM/DPM vergunning

FORMULIER DGLV volledig invullen (ook voor een wedergeldigmaking van een oefenvergunning ULM/DPM), per mail op te sturen naar : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

In dit formulier invullen :

- de gepresteerde uren dubbel (DB) en solo (gezagvoerder) (ULM en DPM niet samen rekenen) van de laatste 24 maanden EN ...

- het aantal opstijgingen en landingen in de laatste 6 maanden (ULM en DPM niet samen rekenen) in te vullen. 

Deze uren dienen berekend te worden, vanaf de datum van verzending
(vb.: U brengt uw briefomslag naar de post op 10/12/2020 (datum poststempel dient als bewijs), dan dient u voor de laatste 24 maanden de uren te rekenen vanaf 11/12/2018 en het aantal opstijgingen en landingen vanaf 11/06/2020. 
 
Nog bij te voegen: 

 1. Duidelijke kopie vliegboek (laatste 24 maanden). Gelieve in de oude boeken een extra kolom bij te tekenen, om het aantal opstijgingen en landingen te kunnen schrijven; 
 2. Kopie (niet de originele) medical (klasse 4 of 2); 
 3. Indien nodig, door onvoldoende vliegervaring, attest “behoud van vliegvaardigheid” afgeleverd door de moniteur (Deze dient dit ook in het vliegboek te vermelden). Attest is slechts 3 maanden geldig. 

3. Aanvraag Moniteur

 1. Een schrijven waarin hij vraagt om de aflevering van zijn vergunning Moniteur (correspondentie-gegevens vermelden)
 2. Kopie vliegboek
 3. Ingevuld FORMULIER DGLV

Safety Leaflet: Radio Mandatory Zone (RMZ) at Kortrijk

Since 25 June 2015, the BELGIUM and G.-D. LUXEMBOURG AIP has been changed in order to establish a Radio Mandatory zone in Kortrijk (EBKT).

The concept of RMZ has been introduced by the Single European Rules of the Air (SERA) as a part of airspace where VFR flights shall maintain continuous air- ground voice communication watch and establish two-way communication before entering the zone .

Concretely, this has important consequences for Kortrijk.

Download the leaflet here

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.